“Herkes öfkelenir. Bu çok kolay. Ama doğru şeye, doğru oranda, doğru zamanda, doğru amaçla ve doğru şekilde öfkelenmek zordur.” Aristoteles Duygusal Zeka (Emotional Intelligence-EQ veya Emotional Quotient- EI) ilk olarak Peter Salavoy ve John Mayer adlı araştırmacılar tarafından tanımlanmış ve 1995’te Daniel Goleman’ın aynı adı...
Nörobilim Çalışmalarının Hasta Uyumu Üzerindeki Etkileri Hastanın tedaviye uyumunda 3 temel faktör var; hasta ile ilgili psikolojik faktörler, sosyal faktörler (hasta-doktor ilişkisi) ve kullanılan ilacın özelliği. İlk iki maddede nörobilim çalışmalarının sağladığı veriler önemli bir yer tutuyor. İlacın özelliği ile...
“Tarih boyunca en basit tanımıyla pazarlamanın asıl amacı, müşterinin neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek ve onlardan elde ettikleri cevaplarla ne üreteceğini bulmak ve ürünleri mümkün olduğunca fazla sayıda satmak için ne tür bir iletişim stratejisi uygulanacağına karar vermekti. Ancak zamanla...
Yoğun stres altında yaşadığımız dönemler oluyor. Zamanla stres özellikle iş hayatında o kadar sıradan bir durum haline geliyor ki bu durumu gündelik yaşamın, iş hayatının bir parçası olarak görüyoruz. Ancak stresli dönemler uzadıkça sağlımızın bozulduğunu fark ediyoruz. Aynı zamanda...
Nöromarketing pazar araştırmaları alanında yeni bir alan. Son yıllarda gerçekleştirilen önemli nörobilim çalışmalarından elde ettiğimiz sonuçların pazarlama alanında kullanılmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bazılarına göre bu araştırma teknikleri, müşterilerin karar verme ve davranışlarının ardındaki tüm sırları anlamamıza olanak sağlıyor, bazılarına...
Dr. Bayer, beyindeki karar verici bölge olan eski beyine ulaşmamızı sağlayan 6 temel uyarandan biri olan duygularla nöromarketing bilimini açıklamaya devam ediyor. Duygular beynimizde elektrokimyasal tepkiler oluşturuyor, güçlü duygularla deneyimlediğimiz olayları daha çok hatırlıyoruz Ünlü nörobilimci Antonio Damasio'nun dediği gibi...
‘Hepimizin içinde tanımadığımız bir ben daha var.’ Carl Jung Charles Whitman, 1966 yılında mühendislik öğrenimi gördüğü üniversite olan University of Texas’ın kulesine çıkar, on dört kişiyi öldürür, çok sayıda kişiyi yaralar. Daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından öldürülür. Whitman,...
Nöromarketing pazar araştırmaları alanında çok güçlü içgörü ve teknikler sağlıyor. Bu alanda dünya çapında çalışmalar yapan SalesBrain firmasının Türkiye temsilcisi ve PTMS’in kurucusu Dr. Kıvılcım Kayabalı, pazarlamada nöromarketing’ten nasıl faydalanabileceğimizi anlatıyor. Nöromarketing, karar verme eğilimlerimizi bilimsel bir yol ile açıklamaya...